صفحه اصلی > رئیس سمینار
.: رئیس سمینار

 

دکتر کامران باقری لنکرانی
 
(رئیس سمینار بين المللي تصادفات) 

فوق تخصص گوارش و کبد

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت